.
© copyright S-Special     
VideoClubPhoenix - Login - Novalid
laatste update 30-10-2018

Privacy-dokumenten-verklaring nieuw lid

AANMELDINGSFORMULIER Ondergetekende: Roepnaam:………………………………………………………………………………… Achternaam……………………………………………………………………………….. Straat………………………………………………………………Nr………………………… Plaats……………………………………………………………..Postcode………………. Telefoon………………………………………………………………………………………… Mobiel……………………………………………………………………………………………. E-mailadres…………………………………………………………………………………. Geeft zich hierbij op als lid van Film en Videoclub Phoenix. Hij heeft hierbij recht op het gratis bezoeken van 3 clubavonden, waarna hij alsnog deze aanmelding mondeling kan herroepen zonder financiële consequenties. Hij geeft Videoclub Phoenix hiermede het recht, foto of videomateriaal en teksten waarin zijn persoonsgegevens voorkomen, op het besloten deel van de website te plaatsen. O Hij verklaart op de hoogte te zijn van het privacyreglement    van Film en Videoclub Phoenix O Hij wenst via e-mail op de hoogte te worden gehouden van    clubactiviteiten en mededelingen van Landelijk en    districtsbestuur. O Hij wenst via e-mail alleen van clubactiviteiten op de hoogte    te worden gehouden Ondergetekend : Datum: Naam:……………………………………………                    …………………….. Handtekening:  
© copyright S-Special
VideoclubPhoenix
laatste update 07-10-2018